Monday, June 23, 2014

Bukidnon in Photos

I have a whole of of things to say about proposed bike lanes in Cebu--the bike registration and the whole lot. But I feel indifferent these days and I just want to listen to Joey Ayala and Popong Landero. I transcribed Joey Ayala's "Bagong Hinirang" just because I want to. And this post has my unpublished photos from my trip in Bukidnon.

Nakikita mo ba, sa bukang liwayway
Ang liwanag na sumilay sa ating paglisan
Pag-asang wagas, at kaligayahan
Kalayaang umunlad, sa bayang payapa
Sa tulay ng digmaan, kita'y tumawid
Nagsumikap na buhay at umibig
Tayo ngayon ay naririto mga dayung katutubo
At sa lupang bagong hirang, kasaysaya'y pinapanday

Tayo ngayon ay naririto mga dayung katutubo
At sa lupang bagong hirang, kasaysaya'y pinapanday

No comments:

Bal Marsius